เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ( IT Support,Tester ,Programmer )

ทางบริษัท เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน  

- Graphic Design (illus , photoshop ,motion ,animation) ส่งผลงานมาให้พิจารณา

- PHP ,IT Support ,Mobile   ,Tester  หลายอัตรา  

- บัญชี 

 สนใจส่งประวัติ และระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน ส่งมาที่ kochaporns@arip.co.th 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *