มีความเข้าใจทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ (Branding),มี Digital Native DNA

Social Media Operation (Contract 12 เดือน) ( ARiP)

Job Description
– วางแผนการสื่อสารบน Social Media เพื่อให้เกิดการรับรู้ และการปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์
– สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media และแบรนด์ (Create | Curate | Rewrite Content)
– วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมใน Social Media ที่มีต่อแบรนด์
– ดูแล และตอบคำถามใน Social Media ที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำรายงานสถิติของ Social Media ที่ดูแลอยู่
– ร่วมประชุม และเสนอความเห็นในการบริหารสื่อ Social Media ที่ได้รับมอบหมายกับทีม
Job Specification
– เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
– มีความเข้าใจทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ (Branding)
– สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี โดยเฉพาะการเขียน การสะกดคำ สำนวนการเขียน
– มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
– พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถเรียนรู้ได้ไว
– มี Digital Native DNA
– ใช้ Social Network หรือสื่อ Online ในชีวิตประจำวัน
– มีความเข้าใจความแตกต่าง ในการสื่อสารบนสื่อ Online แต่ละประเภท
– ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว (Trending) บนสื่อ Online
– มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
– รักการบริการ (Service Mind)
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ข้อจำกัดทางด้านเวลาได้
– สนใจส่ง Resume พร้อมผลงานมาที่ Kochaporns@arip.co.th

About center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *