Monthly Archives: July 2018

บมจ. เออาร์ไอพี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำโดยนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายธนิต แกล้วเดชศรี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ที่ 1 จากซ้าย) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read More »