มีประสบการณ์ตรงในการขายสื่อโฆษณา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

Account Executive สื่อสิ่งพิมพ์ ,Online (ARiP)

Responsibilities:
วางแผนงานและนำเสนอขายโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ ของ ARiP (นิตยสารBusiness+ ,Eleader,Comtoday ตลอดจนสื่อออนไลน์
ดูแลและบริหารงานขายในกลุ่มลูกค้า ที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบต่อเป้าหมายรายได้ที่กำหนดให้: การออกหาลูกค้า ,ติดต่อประสานงานลูกค้า,นำเสนองานขาย,ปิดการขาย

Requirements:
ชาย-หญิงอายุ 22-35 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ตรงในการขายสื่อโฆษณา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความรู้เรื่องโฆษณาเป็นอย่างดี
มีทักษะงานขาย รักงานบริการ และประสานงานได้ดี
สนใจส่ง Resume มาที่ kochaporns@arip.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *