ตำแหน่งงาน

A.E. สื่อสิ่งพิมพ์ ,Online

มีความรู้เรื่องโฆษณาเป็นอย่างดี ,สื่อสารเก่ง เข้าใจลูกค้า , ทำ Present เก่ง ใช้ PowerPoint/Keynote เป็นอาวุธคู่ใจ

Read More »


สนใจส่ง Resume & ตัวอย่างผลงานมาที่
Email : kochaporns@arip.co.th
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกชพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 02-6423400 #1215-6, 090-0911753