มีทักษะในการหา Concept Idea ในการจัดกิจกรรม Interactive กับสื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับ Brand คิด Theme และ Concept Idea ให้กับ Digital Campaign ต่างๆ

Creative Digital ( ARiP)

Job Description

 • คิด Theme และ Concept Idea ให้กับ Digital Campaign ต่างๆ เช่น
 • Facebook, Website, Banner
 • ควบคุม Contcept งานภาพรวม ให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
 • วางแผนรูปแบบงานให้อยู่ในคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าต้องการ
 • หาข้อมูล / สนับสนุน และนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ
 • จัดทำ Proposal ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification

 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมศาตร์ หรือทีเกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการหา Concept Idea ในการจัดกิจกรรม Interactive กับสื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับ Brand
 • มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับลูกค้า และทีมงาน
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ แสดงความคิดเห็น และนำเสนอไอเดียได้
 • รักการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
 • ทำงานแบบ Team Player ได้
 • ส่ง Resume มาที่ kochaporns@arip.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *