Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player สื่อสิ่งพิมพ์และคอนเทนต์
 งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร
 สื่อดิจิทัล และสื่ออื่น


เข้าชมเว็บไซต์งานคอมมาร์ต
 

ธุรกิจสื่อดิจิทัล และสื่ออื่น

ประกอบด้วย

สื่อออนไลน์

บริษัทจัดทำเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านไอซีที และคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่ต้องการข้อมูล ข่าวสาร ใหม่ สด ตลอดเวลาไม่ต้องรอจากสิ่งพิมพ์ ทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และบทความที่น่าสนใจ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร งานแสดงสินค้าของบริษัท ตลอดจนการ re-run รายการวิทยุโทรทัศน์ของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้ี้

 • www.aripFan.com (เดิมชื่อ “www.arip.co.th”)
   เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านไอซีที และคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแหล่งหนึ่ง ประกอบด้วย ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยี เน้นการ Update ข่าวสารรายวัน มีการนำเสนอข้อมูลเคล็ดลับและเทคนิค (Tip & Technique) บทความต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และบททดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าไอซีทีและคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Multimedia Contents ทั้งภาพและเสียง ในรูปแบบของ Web blog ผ่านทางสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter
 • www.commartthailand.com / www.commart.co.th
   เป็นเว็บไซต์หลักของงานแสดงสินค้าไอซีทีชั้นนำ “คอมมาร์ต” ที่บริษัทจัด เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภค ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโปรโมชัน ไฮไลท์ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน รวมถึงรายชื่อผู้ประกอบการ ตลอดจนสินค้า และบริการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแสดงในงาน
 • www.techtvthailand.com
   เป็นเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคมและการสื่อสาร ในรูปแบบ Video clip ที่สามารถถ่ายทอดสดงาน Event หรืองานกิจกรรมด้านไอซีที ที่น่าสนใจและสามารถดูย้อนหลังได้ รวมทั้ง Video Clip ต่าง ๆ ของรายการ Cyber city และ รายการที่ผลิตโดยทีมงาน เพื่อจัดทำ Online Marketing สำหรับลูกค้า

ธุรกิจสื่อวิทยุโทรทัศน์

บริษัทเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่

 • รายการ “Cyber City” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกเช้าวันเสาร์ เป็นรายการที่นำเสนอการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล (Digital lifestyle) เพื่อให้ผู้รับชมได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในโลกเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
 • รับผลิตรายการ (Production House) ทั้งรายการโทรทัศน์ วีดีทัศน์

Digital Service ์

 • Data Dive เป็นบริการเก็บข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การพัฒนาระบบเก็บข้อมูล และ บริการช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น Email, SMS, Call Center, Search Engine Marketing (Google), Social Media Marketing (Facebook, Instagram) และ Social Listening รวมถึงบริการวิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Mining) อธิบายข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเพื่อนำไปสู่การสร้างแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
 • Multimedia e-Bookshelf บริษัทพัฒนาโซลูชันในการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรวมไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ แอนิเมชัน ตลอดจนกระจายให้ถึงผู้บริโภคผ่านทางอุปกรณ์พกพา ได้แก่ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ARIP Public Company Limited
99/16-20 Ratchadapisek Rd.,
Din-Daeng, Bangkok Thailand 10400


Tel : 66(0) 2642-3400
Fax : 66(0) 2641-2331

Copyright @ 2011 - 2012 ARIPPLC.COM All Rights Reserved.