ประสบการณ์ด้านการ  IT Support    อย่างน้อย   1 ปีขึ้นไป

IT Support ( ARiP)

Job Description

  • ดูแล / แก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับ Hardware, Software  อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดภายในองค์กร
  • ดูแลระบบ Windows Server ,Backup , Network
  • วางแผนงบประมาณประจำปี ที่เกี่ยวกับ IT
  • ให้คำปรึกษา / ให้การสนับสนุนงานด้าน IT ในโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานในองค์กรจัดขึ้น

Job Specification

  • ปริญญาตรี  สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่น ๆ ที
  • ประสบการณ์ด้านการ  IT Support    อย่างน้อย   1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และความสามารถในการแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้าน Hardware และ Software ได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
  • ส่ง Resume มาที่ kochaporns@arip.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *