มีความรู้เรื่อง seo และ google analytic  และอื่น ทางด้าน online มีความคิดและสร้างสรรค์ Content ออกมาในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะด้าน Business

Online Content Business ( ARiP)

Job Description

 • วิเคราะห์ข่าว ทำคอนเท้นต์สำหรับตีพิมพ์ในนิตยสารบิสิเนสพลัส ในคอลัมน์
  ข่าวเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล์ทำคอนเท้นต์สำหรับ web ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ดูแลSEO
 • สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media และแบรนด์ (Create | Curate Rewrite Content)นำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ในการสื่อสารผ่าน Online Platform ให้กับทีมได้
 • เพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บ หรือแชร์ Content จากเนื้อหาที่เขียนได้
 • เก็บข้อมูลหรือเนื้อหาของ content จากนั้น ทำเป็น content ซึ่งสามารถลงทั้งใน online ,offline หรือนำเนื้อหานั้นไปประยุกต์ต่อยอดในงาน event
 • Creative Idea และเขียนเนื้อหา เชื่อมโยงกับชุดข้อมูลนั้นๆ และนำไปใช้ออกสื่อของ B+ ในทุกช่องทาง รวมถึงสร้างระบบฐานข้อมูล Data Engineer เพื่อสนับสนุนการทำงานของ Event ของ B+
 • สามารถหายอดขายโฆษณาจาก Content หรือเนื้อหาที่เขียนได้

Job  Specification

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโฆษณา, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านสายงานมาก่อน  1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดและสร้างสรรค์ Content ออกมาในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการสื่อสารไปสู่สังคมออนไลน์ในแบบเข้าใจง่าย
 • มีความรู้เรื่อง seo และ google analytic  และอื่น ทางด้าน online
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม
 • ส่ง Resume มาที่ kochaporns@arip.co.th 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *