มีทักษะ และ creative ด้านการสื่อสารผ่านงานเขียน , มี Digital Native DNA

Online Content Editor ( ARiP)

รายละเอียดงาน
-สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media และแบรนด์ (Create | Curate | Rewrite Content)
-ประชุมทีม นำเสนอแนวความคิดในการเล่าเรื่องตามโจทย์ของลูกค้าได้
-ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา
-นำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ในการสื่อสารผ่าน Online Platform ให้กับทีมได้
คุณสมบัติ
เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
มีทักษะด้านการสื่อสารผ่านงานเขียน (Writing Skill)
มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถเรียนรู้ได้ไว
มี Digital Native DNA
ใช้ Social Network หรือสื่อ Online ในชีวิตประจำวัน
มีความเข้าใจความแตกต่าง ในการสื่อสารบนสื่อ Online แต่ละประเภท
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว (Trending) บนสื่อ Online
มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
มีความเข้าใจทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ (Branding)
สนใจส่ง resume และตัวอย่างผลงานมาให้พิจารณา มาที่ kochaporns@arip.co.th
02-6423400 # 1215-6 www.aripplc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *