สามารถใช้ Software สำหรับการออกแบบที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect

Online Graphic Designer ( ARiP)

Job Description

 • สร้างสรรค์ และออกแบบสื่อเพื่อนำเสนอบน Online Platform ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในสมัยปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 • น่าสนใจ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบ Webpage, Website, Web Application, Mobile Application ได้ บนพื้นฐานของ User Interface และ User Experience ที่ดี
 • ประชุมทีม นำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ, เล่าเรื่อง ในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา
 • นำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ในการสื่อสารผ่าน Online Platform ให้กับทีมได้

 

Job Specification

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีทักษะด้านการออกแบบเป็นอย่างดี (Design Thinking)
 • มีทักษะในการสื่อสารผ่านภาพได้เป็นอย่างดี (Visual Thinking)
 • สามารถใช้ Software สำหรับการออกแบบที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect
 • มีความรู้ด้าน HTML / CSS / JavaScript
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถเรียนรู้ได้ไว
 • มี Digital Native DNA
 • ใช้ Social Network หรือสื่อ Online ในชีวิตประจำวัน
 • มีความเข้าใจความแตกต่าง ในการสื่อสารบนสื่อ Online แต่ละประเภท
 • ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว (Trending) บนสื่อ Online
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
 • มีความเข้าใจทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ (Branding)
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ข้อจำกัดทางด้านเวลาได้

สนใจส่ง Resume พร้อมผลงานมาที่ Kochaporns@arip.co.th  www.aripplc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *