ออกแบบ Website และ Mobile Application ทั้งส่วน UI และ UX

UX UI Designer

Responsibilities:-

ออกแบบ Website และ Mobile Application ทั้งส่วน UI และ UX

 

Qualifications: –

วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 

มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ Website และ Mobile Application 

มีประสบการณ์ในการออกแบบ User Interface, User Experience, User Flow, Mood & Tone 

สามารถใช้งาน Abode Photoshop, Adobe illustrator ได้ดี

มีประสบการณ์ในการออกแบบด้วย Adobe XD, Sketch 

มีความรู้ และ สามารถเขียน JavaScript, HTML, CSS, JQuery ได้ดี

มีความคิดสร้างสรรค์

ส่ง Resume และผลงาน มาที่ kochaporns@arip.co.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *