Daily Archives: June 16, 2022

Producer

คิด Content รายการ ,เขียนสคริปรายการ , คุมการถ่ายทำ ถ่ายภาพ, กำกับพิธีกร , ดูแลการตัดต่อ ,มีความเป็นผู้นำ บริหาร จัดการทีมงานได้ดี

Read More »