มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน Content อย่างน้อย 1-2 ปี, มีพื้นฐานความรู้ด้าน IT หรือ Business / Marketing

Creative Content Writer

 

JobThai - ฝากประวัติ หางาน สมัครงาน กับ Platform ที่อัปเดตตำแหน่ง ...

ลักษณะงาน

 • คิดคอนเซปต์และเนื้อหาของ Online Content ในทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงาน เช่น Website, Social Media เป็นต้น
 • หาข้อมูล และเข้าร่วมประชุม brainstorm นำเสนอไอเดียคิด Copy, Tagline หรือ Concept Campaign สำหรับงาน Creative strategy หรืองาน pitching
 • สร้าง content ร่วมกับ Creative และ Graphic Designer เพื่อนำเสนอรูปแบบของเนื้อหาให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย
 • มีความพร้อมในการทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์หรือทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน Content อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน IT หรือ Business / Marketing
 • มีทักษะด้านการเขียน Content ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Long Form, Short Form, Copywrite หรือ Video Script
 • มีความรู้ด้าน SEO และการวัดผลการทำ Content ใช้เครื่องมือ Google Analytics, Facebook Insights ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆ เป็นนักเสพ Content ชอบเล่าเรื่อง (Story Teller)
 • สนใจส่ง Port งาน และ Resume  มาที่ kochaporns@arip.co.th