มีทักษะการเขียนทั้งคอนเทนต์ยาวและสั้น ,สนใจเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ สตาร์ทอัพ การเงิน การลงทุน นวัตกรรมม ,วิเคราะห์ข้อมูลเป็น จับประเด็นได้ เพื่อขยายเป็นบทความหรือ Infographic

Content Creator สายธุรกิจ การตลาด

JobThai - ฝากประวัติ หางาน สมัครงาน กับ Platform ที่อัปเดตตำแหน่ง ...

 

Job Description

 • วิเคราะห์ข่าว ทำคอนเท้นต์สำหรับตีพิมพ์ในนิตยสารบิสิเนสพลัส ในคอลัมน์
  ข่าวเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล์ทำคอนเท้นต์สำหรับ web ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ดูแลSEO
 • สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media และแบรนด์ (Create | Curate Rewrite Content)นำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ในการสื่อสารผ่าน Online Platform ให้กับทีมได้
 • เพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บ หรือแชร์ Content จากเนื้อหาที่เขียนได้
 • เก็บข้อมูลหรือเนื้อหาของ content จากนั้น ทำเป็น content ซึ่งสามารถลงทั้งใน online ,offline หรือนำเนื้อหานั้นไปประยุกต์ต่อยอดในงาน event
 • Creative Idea และเขียนเนื้อหา เชื่อมโยงกับชุดข้อมูลนั้นๆ และนำไปใช้ออกสื่อของ B+ ในทุกช่องทาง รวมถึงสร้างระบบฐานข้อมูล Data Engineer เพื่อสนับสนุนการทำงานของ Event ของ B+
 • สามารถหายอดขายโฆษณาจาก Content หรือเนื้อหาที่เขียนได้

Job Specification

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโฆษณา, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือทีเกี่ยวข้อง
 • สนใจเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ สตาร์ทอัพ การเงิน การลงทุน นวัตกรรม
 • วิเคราะห์ข้อมูลเป็น จับประเด็นได้ เพื่อขยายเป็นบทความหรือ Infographic
 • มีทักษะการเขียนทั้งคอนเทนต์ยาวและสั้น
 • คุ้นเคยกับโซเชียลมีเดีย เข้าใจคนในโลกออนไลน์
 • สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้บริหารได้
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่มีใจรักจริง
 • ส่งตัวอย่างผลงาน และ  Resume มาที่ kochaporns@arip.co.th 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *