เชี่ยวชาญเรื่องในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาPHP, Java Script, JQuery, My SQL ได้เป็นอย่างดี

PHP Programmer

Job Specification

 • เขียนโปรแกรมพัฒนาส่วนต่างๆ ของเว็บแอพพลิเคชั่น บางส่วนจะต้องมีการเชื่อมต่อกับโมบายแอพพลิเคชั่น
 • พัฒนาและส่งมอบงานตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง
 • ทำตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

Develop : Website, Web Application

Language : HTML, PHP, Javascript, CSS, JSON, jQuery, AJAX

Framework : Codeigniter, Bootstrap, etc.

Database: MySQL

Editor : Sublime, PhpStorm, etc.

 

Job Specification

 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เชี่ยวชาญเรื่องในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาPHP, Java Script, JQuery, My SQL ได้เป็นอย่างดี
 • ควรมีความรู้เรื่อง MVC และเคยใช้งาน PHP Framework มาบ้าง (Bootstrap, CodeIgniter, etc..)
 • เข้าใจObject oriented analysis and design
 • มีประสบการณ์การทำงานในการออกแบบและพัฒนาWeb Application
 • เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ควรรู้ :XML, Web Service, Social API, AJAX, CSS, JSON
 • ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ,และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีตัวอย่างWeb Application ที่เคยทำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ส่ง resume Kochaporns@arip.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *