มีประสบการณ์ด้าน  AE/ Marketing  ไม่น้อยกว่า 3 ปี ,หากมีประสบการณ์ด้าน Event Marketing หรือเคยร่วมงานกับราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Senior AE (Event  Marketing)   

JobThai - ฝากประวัติ หางาน สมัครงาน กับ Platform ที่อัปเดตตำแหน่ง ...

Job Description

 • วางแผน ประสานงาน และดำเนินการติดต่อและพบลูกค้าเพื่อรับบรีฟแคมเปญจากลูกค้าทั้งงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ (Traditional Media และ Digital Media) , OnlinMarketinge , Event และผลิตภัณฑ์ของ ARIP ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • มีความรู้ความเข้าใจในลูกค้า สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดของลูกค้าได้ โดยจะต้องศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อบรีฟทีมงานได้
 • จัดเตรียม/นำเสนอรายละเอียดโครงการ (Proposal) และสามารถนำเสนองาน (Presentation Skill) ได้
 • สามารถจัดการบริหารหลายๆแคมเปญได้
 • ประสานงานด้านการดำเนินการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในทุกด้านให้ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งประสานงานการเบิกค่าใช้จ่ายจากลูกค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
 • ติดตามประเมินผลและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรายงานผลสะท้อนกลับให้ต้นสังกัดและทีมงานโครงการทราบ

Qualification

 • ชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ/ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน  AE/ Marketing  ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Event Marketing หรือเคยร่วมงานกับราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการนำเสนอในขั้นดี ,  มีบุคลิกภาพดี
 • มีความคิดเชิงบวกและการคิดเชิงระบบอยู่ในขั้นดี
 • สนใจส่ง Resume มาที่kochaporns@arip.co.th   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *