ตัดต่อวิดีโอ รายการต่างๆ และร่วมออกแบบงานกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ

VDO EDTOR

ลักษณะงาน

ตัดต่อวิดีโอต่าง ๆ เช่น วิดีโอประชาสัมพันธ์, วิดีโอสื่อการเรียนรู้, วิดีโอบทสัมภาษณ์, วิดีโอเก็บภาพบรรยากาศงาน ตามความต้องการของลูกค้า ออกแบบงานกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ กำหนดตารางการตัดต่อเพื่อให้เป็นไปตามแผน และนำเสนอรูปแบบ reference ให้กับทีมและลูกค้า

คุณสมบัติ 

  • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ , ภาพยนตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการตัดต่อรายการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect และ Adobe Photoshop ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, Final Cut ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรอบคอบและสามารถทำงานให้เสร็จในกรอบเวลาที่กำหนดได้
  • มีใจรักการให้บริการ ชอบการทำงานเป็นทีม
  • สนใจส่ง portfolio งานมาให้พิจารณาคะ kochaporns@arip.co.th

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *