กูรูมองตลาดไอซีที ปี 2557

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “มองตลาดไอซีทีปี 2557 : แนวโน้มตลาดกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร อาทิ คณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการด้าน ICT ต่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค