ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์

บริษัทผลิต จำหน่าย และให้บริการพื้นที่โฆษณาบนสื่อดั้งเดิม สื่อดิจิทัล และ สื่อสังคมออนไลน์  ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

  1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์

บริษัทผลิต จำหน่าย และให้บริการพื้นที่โฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์  ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1.1 สื่อที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจ

1.1.1 “Business+” นิตยสารเชิงวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ กลยุทธ์บริหาร การจัดการ และการตลาด รายงานความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงกลยุทธ์และแนวโน้มธุรกิจ เป็นกรณีศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

1.1.2 หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี “Business+ Top 1000 Companies” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลผลประกอบการของทุกบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ เพื่อจัดอันดับบริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุดของประเทศจำนวน 1,000 บริษัท มีบทวิเคราะห์บริษัทที่มีผลตอบแทนสูงสุด (Top Gain) และต่ำสุด (Top Loss) ในแต่ละอุตสาหกรรม และการจัดอันดับ 50 บริษัทสูงสุด (Top 50) ของประเทศไทย ทั้งในแง่การเติบโตของรายได้ ผลกำไร และอัตราผลตอบแทน

1.1.3 งานสัมมนา และงานมอบรางวัล

  • งานสัมมนา กองบรรณาธิการได้พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ประเด็นที่น่าสนใจจัดเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อนำเสนอเนื้อหาให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานผู้อ่าน และเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจนอกเหนือจากบนสิ่งพิมพ์มาสู่งานสื่อกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรและกิจการต่าง ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการได้รับคำแนะนำจากผู้ให้บริการทางธุรกิจหลากหลายด้านที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
  • งานมอบรางวัล

– “THAILAND TOP COMPANY AWARDS” (TOP AWARDS) เป็นการต่อยอดธุรกิจจากนิตยสาร Business+ Top 1000 ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล และสถาบันการศึกษา จึงก่อเกิดโครงการจัดการค้นหาหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรชั้นนำ และพิธีมอบรางวัล “TOP AWARDS” ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีการคัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

– “THAILAND TOP SME AWARDS” เป็นงานที่นำแนวคิดจากงาน  TOP AWARDS มาขยายขอบเขตเพื่อให้ครอบคลุมองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีแนวคิดและผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เพื่อนำเสนอความสำเร็จและแนวทางการบริหารจัดการขององค์กรเหล่านี้ให้สาธารณชนได้รับทราบ

– “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS” เป็นงานมอบรางวัลสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมประจำปี โดยร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสำรวจสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาดที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ เข้าสู่การคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมากที่สุด

–  “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS” เป็นงานมอบรางวัลให้แก่สินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมแห่งปีโดยการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนิตยสาร BUSINESS+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.2 สื่อที่มีเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยี

1.2.1 techhub.in.th จากจุดเริ่มต้น COMTODAY ซึ่งเป็นนิตยสารไอทีชั้นแนวหน้า ที่ผันตัวสู่การเป็นสื่อดิจิทัลครบวงจร โดยนำเสนอเนื้อหาที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน และองค์กรธุรกิจ ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา โดยในปี 2020 ถือเป็นปีที่ techhub.in.th มีอัตราการเติบโตของผู้ชมเว็บไซต์และเฟซบุ๊กที่มากขึ้นกว่า 60% โดยมีช่องทางในการนำเสนอที่หลากหลาย ได้แก่

  • Website: www.techhub.in.th แหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านไอซี และคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี และมีคนติดตามมากกว่า 1 แสนคนต่อเดือน
  • Facebook: arip ยืนยันด้วยยอดผู้ติดตามกว่า 3 แสนคน
  • Twitter: @techhub_arip ย่อยข้อมูลให้กระชับ เอาใจคนรักไอทีที่ชอบติดตามข่าวสารแบบสั้น ๆ
  • IG: techhub.arip
  • Youtube: ARIP Official แหล่งวิดีโอ รีวิว How to ด้านไอทีที่ได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ
  • Podcast: TechITEasy ช่องทางใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในปี 2020 เป็นการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบของเสียง ซึ่งดำเนินรายการโดยบรรณาธิการของ techhub นำเสนอเทคนิคการใช้งาน ตลอดจนการแก้ปัญหา และข่าวสารน่ารู้ในแวดวงดิจิทัล

1.2.2 COMMART (www.commartthailand.com และ Facebook:/commartthailand) สื่อออนไลน์ที่เน้นนำเสนอเนื้อหาในแนว Buyer Guide เพื่อช่วยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี ทั้งในด้านเทคนิคและโปรโมชัน นอกจากนี้ในช่วงงานแสดงสินค้า COMMART ก็จะนำเสนอข้อมูลของงาน พร้อมโปรโมชัน ไฮไลต์ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน รวมถึงรายชื่อผู้ประกอบการ ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแสดงในงาน