ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร

  • งานแสดงสินค้าไอที ภายใต้ชื่องาน “COMMART” ปัจจุบันมีการจัดงานจำนวน 3 ครั้งต่อปี
  • รับจัดการและบริหารงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ ตั้งแต่เสนอแนวคิด รูปแบบงาน จัดหาสถานที่ จัดหาข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ บริหารงานจนสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล
  • รับจัดการและบริหารกิจกรรมทางการตลาดครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผน กลยุทธ์ ไปจนถึงการประเมินวัดผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ การสร้างสรรค์สื่อ ฐานข้อมูลผู้บริโภค และประสบการณ์ด้านการบริหารงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ
  • บริการแพลตฟอร์มการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Event Platform) เพื่อต่อยอดการจัดงานแบบออฟไลน์เดิมให้มีสีสัน สามารถขยายการเข้าถึงงานได้อย่างไร้ขอบเขตทั้งด้านเวลาและสถานที่ โดยมีบริการทั้งการจัดงานแบบ Hybrid (จัดพร้อมกันทั้งออฟไลน์ และ ออนไลน์) และการจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบชำระเงิน และระบบขนส่งสินค้าได้ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค New Normal ด้วยหลากหลายบริการ ได้แก่ ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก ระบบการจำหน่ายสินค้า เกม และกิจกรรมต่าง ๆ ระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์ ระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ ระบบจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ระบบการโหวตหรือจัดประกวดออนไลน์ เป็นต้น