เกี่ยวกับบริษัท

ARIP

ARIP บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ด้านธุรกิจ การตลาด ไอที IT (Information Technology) และ ไอชีที ICT (Consumer Electronics) ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือรวบรวมข้อมูลรายปี พ็อกเก็ตบุ๊ก และสื่ออื่นๆ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อเคลื่อนที่ สื่อดิจิตอล และออนไลน์ ตลอดจนการจัดงานประชุมทางวิชาการ สัมมนา และการจัดงานแสดงสินค้า

ARIP ยังมุ่งที่จะพัฒนาต่อยอดสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถือเป็น Interactive Media ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานทั้งวีดีโอ และสื่ออินเตอร์แอคทีฟ ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าในการสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุด โดยการผสมผสานสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ งานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น โดยใช้เนื้อหาต่างๆ (Content) ที่บริษัทฯ มีอยู่ไปใช้เพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ตามประเภทธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และคอนเทนต์
ธุรกิจจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร
ธุรกิจสื่อดิจิทัล และสื่ออื่น