ตำแหน่งงาน

AE (Sales) ขายโฆษณา ,งาน Event

นำเสนอขายผลิตภัณฑ์อาทิเช่น นิตยสาร ,การขายโครงการต่าง ๆ, การขาย event นำเสนอราคา และปิดการขายเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย

Read More »

Android Developer

พัฒนาระบบ Android Application ตาม requirement ของ project ที่รับผิดชอบ

Read More »

PHP Developer

เชี่ยวชาญเรื่องในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Java Script, JQuery, My SQL ได้เป็นอย่างดี

Read More »

AE ( Sale ) Digital Marketing

ขายงาน เพื่อให้ถึงเป้าที่ได้รับมอบหมาย ,วิเคราะห์ ลูกค้า และนำเสนอ Products และ หรือ Services เหมาะสมกับลูกค้า

Read More »

Producer

ผลิดรายการโทรทัศน์คิดรูปแบบรายการ ,คิด Content รายการ ,เขียนสคริปรายการ , คุมการถ่ายทำ ถ่ายภาพ, กำกับพิธีกร , ดูแลการตัดต่อ

Read More »


สนใจส่ง Resume & ตัวอย่างผลงานมาที่
Email : kochaporns@arip.co.th
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกชพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 02-6423400 #1215-6, 090-0911753