ตำแหน่งงาน

AE Digital Marketing

ขายงาน เพื่อให้ถึงเป้าที่ได้รับมอบหมาย ,วิเคราะห์ ลูกค้า และนำเสนอ Products และ หรือ Services เหมาะสมกับลูกค้า

Read More »

VDO EDTOR

ตัดต่อวิดีโอ รายการต่างๆ และร่วมออกแบบงานกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ

Read More »

Creative Content (eLeader and Agency)

มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน Content อย่างน้อย 1-2 ปี, มีพื้นฐานความรู้ด้าน IT หรือ Business / Marketing

Read More »

E-Learning Product

ดูแล e-Learning Solution ของบริษัท ตั้งแต่กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) สร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

Read More »


สนใจส่ง Resume & ตัวอย่างผลงานมาที่
Email : kochaporns@arip.co.th
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกชพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 02-6423400 #1215-6, 090-0911753