ตำแหน่งงาน

Senior AE (Event  Marketing)   

มีประสบการณ์ด้าน  AE/ Marketing  ไม่น้อยกว่า 3 ปี ,หากมีประสบการณ์ด้าน Event Marketing หรือเคยร่วมงานกับราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Read More »

Content Creator สายธุรกิจ การตลาด

มีทักษะการเขียนทั้งคอนเทนต์ยาวและสั้น ,สนใจเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ สตาร์ทอัพ การเงิน การลงทุน นวัตกรรมม ,วิเคราะห์ข้อมูลเป็น จับประเด็นได้ เพื่อขยายเป็นบทความหรือ Infographic

Read More »

Digital Marketing ( Assistant Manager)

มีประสบการณ์มาก่อน,วางแผนการตลาดออนไลน์ วางสื่อแม่น วางกลยุทธ์คล่องแพรวพราว, รู้จักการวัดผล วิเคราะห์เป็น Optimize ถูก ทำ Report ได้

Read More »

Android Developer

Experience with Android APIs and Frameworks, building complex Android Apps that have been successfully delivered to customers.

Read More »


สนใจส่ง Resume & ตัวอย่างผลงานมาที่
Email : kochaporns@arip.co.th
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกชพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 02-6423400 #1215-6, 090-0911753