ตำแหน่งงาน

Digital Marketing ( Assistant Manager)

มีประสบการณ์มาก่อน,วางแผนการตลาดออนไลน์ วางสื่อแม่น วางกลยุทธ์คล่องแพรวพราว, รู้จักการวัดผล วิเคราะห์เป็น Optimize ถูก ทำ Report ได้

Read More »


สนใจส่ง Resume & ตัวอย่างผลงานมาที่
Email : kochaporns@arip.co.th
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกชพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 02-6423400 #1215-6, 090-0911753