ตำแหน่งงาน

Producer

คิด Content รายการ ,เขียนสคริปรายการ , คุมการถ่ายทำ ถ่ายภาพ, กำกับพิธีกร , ดูแลการตัดต่อ ,มีความเป็นผู้นำ บริหาร จัดการทีมงานได้ดี

Read More »

Android Developer

พัฒนาระบบ Android Application ตาม requirement ของ project ที่รับผิดชอบ

Read More »

Unity Developer

มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Unity สร้าง Interactive Software AR / VR, Game มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน Model 2D , 3D มีพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP(CodeIgniter Framework), Database, API

Read More »

AE Digital Marketing

ขายงาน เพื่อให้ถึงเป้าที่ได้รับมอบหมาย ,วิเคราะห์ ลูกค้า และนำเสนอ Products และ หรือ Services เหมาะสมกับลูกค้า

Read More »

PDPA Product Support Officer (Contract)

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้า ,มีทักษะการนำเสนอ, ตรรกะ และ การจัดการลำดับความสำคัญของงาน

Read More »


สนใจส่ง Resume & ตัวอย่างผลงานมาที่
Email : kochaporns@arip.co.th
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกชพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 02-6423400 #1215-6, 090-0911753