ตำแหน่งงาน

Senior AE (Event  Marketing)   

มีประสบการณ์ด้าน  AE/ Marketing  ไม่น้อยกว่า 3 ปี ,หากมีประสบการณ์ด้าน Event Marketing หรือเคยร่วมงานกับราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Read More »

Strategic Content & Business Development Director – Enterprise IT

[Responsibilities] Identify project goals, objectives and action plans in order to accomplish businesses Co-operate with marketing and content team (Business , Marketing & Management Fields) to produce and maintain integrated project plans including detailed project/task plans, timelines, resource requirements, test plans and training as necessary Preparing necessary presentation materials for …

Read More »


สนใจส่ง Resume & ตัวอย่างผลงานมาที่
Email : kochaporns@arip.co.th
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกชพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 02-6423400 #1215-6, 090-0911753