นำเสนอขายผลิตภัณฑ์อาทิเช่น นิตยสาร ,การขายโครงการต่าง ๆ, การขาย event นำเสนอราคา และปิดการขายเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย

AE (Sales) ขายโฆษณา ,งาน Event

 

รายละเอียดงาน

  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์อาทิเช่น นิตยสาร ,การขายโครงการต่าง ๆ, การขาย event นำเสนอราคา และปิดการขายเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน AE/ Marketing หรือ Sales ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีความสามารถในการนำเสนอในขั้นดี , มีบุคลิกภาพดี
  • มีประสบการณ์หรือความสามารถในการดูแล และ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • มีความรับผิดชอบในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Officer, MS. Word / Excel/ PowerPoint
  • ทำงาน 5 วันจันทร์ -ศุกร์
  • สนใจส่ง resume และ Port งาน มาที่ Kochaporns@arip.co.th หรือ ID Line pummyworld
  • สถานที่ทำงานอยู่ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม