ตำแหน่งงาน

Account Executive (Learning Business)

วางแผนกำหนดกลยุทธ์ ด้านการขาย ให้กับองค์กร และ กลุ่มธุรกิจทั้งหมด ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว  

Read More »


สนใจส่ง Resume & ตัวอย่างผลงานมาที่
Email : kochaporns@arip.co.th
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกชพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 02-6423400 #1215-6, 090-0911753