ผลิดรายการโทรทัศน์คิดรูปแบบรายการ ,คิด Content รายการ ,เขียนสคริปรายการ , คุมการถ่ายทำ ถ่ายภาพ, กำกับพิธีกร , ดูแลการตัดต่อ

Producer

ลักษณะงาน

 • คิด Content รายการ ,เขียนสคริปรายการ , คุมการถ่ายทำ ถ่ายภาพ, กำกับพิธีกร , ดูแลการตัดต่อ
 • ผลิดรายการโทรทัศน์คิดรูปแบบรายการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • ทำคลิปวีดีโอเพื่อใช้บนเว็ปไซด์/ และงานวิดีโอต่าง ๆ ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสนอลูกค้า
 • บริหารจัดทีมงาน ได้ดี 

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านรายการทีวี 3 ปีขี้นไป
 • คิดcontent เขียนสคริป คุมการถ่ายทำ
 • มีทักษะด้านการตัดต่อบ้าง
 • มีความเป็นผู้นำ บริหาร จัดการทีมงานได้ดี
 • มีความขยัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รับผิดชอบและรับความกดดันได้ดี
 • สนใจส่ง resume และ Portfolio มาสมัคร ตามอีเมล์ด้านล่าง