วางแผนกำหนดกลยุทธ์ ด้านการขาย ให้กับองค์กร และ กลุ่มธุรกิจทั้งหมด ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว  

Sales & Marketing Manager

JobThai - ฝากประวัติ หางาน สมัครงาน กับ Platform ที่อัปเดตตำแหน่ง ...

ลักษณะงาน

วางแผนกำหนดกลยุทธ์ ด้านการขาย ให้กับองค์กร และ กลุ่มธุรกิจทั้งหมด ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว, บริหารข้อมูลลูกค้า และ จัดสรรรายชื่อลูกค้าให้กับพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ, บริหาร ติดตาม ดูแล พัฒนา บุคลากรภายในฝ่ายขาย ให้สามารถทำยอดขายได้ตามที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงาน สรุป วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขาย ให้กับที่ประชุมผู้บริหาร

คุณสมบัติ

    • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์อย่างน้อย 7ปี ขึ้นไป ด้านการบริหารทีมขายโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ,offline ,online บริหารยอดขายของทีมได้ตามเป้าหมายของบริษัท
    • ประสบการณ์ด้านการตลาด
    • มีทักษะในการบริหารงานที่ดี
    • สนใจส่ง resume มาที่ kochaporns@arip.co.th