วางแผนกำหนดกลยุทธ์ ด้านการขาย ให้กับองค์กร และ กลุ่มธุรกิจทั้งหมด ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว  

Account Executive (Learning Business)

JobThai - ฝากประวัติ หางาน สมัครงาน กับ Platform ที่อัปเดตตำแหน่ง ...

ลักษณะงาน

 • วางแผนการขาย หาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า
 • ดูแลรับผิดชอบงานรายโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำข้อมูล นำเสนอลูกค้า และหาแนวทางร่วมกับทีม เพื่อตอบโจทย์งานของลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้า ดูแลตั้งแต่รับบรีฟ ประสานงานทีมให้เป็นไปตามโจทย์ของลูกค้า จนปิดโปรเจ็คหรือส่งมอบ
 • ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
 • จัดทำ Report การทำงานให้กับลูกค้า และ Report การขาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้าน การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีในตำแหน่ง Account Executive
 • มีความสามารถในการนำเสนอในขั้นดี, มีบุคลิกภาพดี
 • มีความคิดเชิงบวกและการคิดเชิงระบบอยู่ในขั้นดี
 • มีประสบการณ์หรือความสามารถในการดูแล และ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • หากมีประสบการณ์การขาย Software, Platform หรือ โครงการด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ