พัฒนาระบบ Android Application ตาม requirement ของ project ที่รับผิดชอบ

Android Developer

ลักษณะงาน 

พัฒนาระบบ Android Application ตาม requirement ของ project ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

  • พัฒนา Application ด้วยโปรแกรม Android Studio
  • พัฒนาโดยใช้ Java และ/หรือ Kotlin ในการทำงาน
  • พัฒนาโปรแกรมบนแนวคิด OOP เช่น MVC, MVP, MVVM ได้
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ API RESTful Service
  • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Application ได้
  • สนใจส่ง resume และผลงานมาที่ kochaporns@arip.co.th 

**กรุณาแนบตัวอย่างผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณานัดสัมภาษณ์**