มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Unity สร้าง Interactive Software AR / VR, Game มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน Model 2D , 3D มีพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP(CodeIgniter Framework), Database, API

Unity Developer

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Unity สร้าง Interactive Software AR / VR, Game
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน Model 2D , 3D
  • มีพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP(CodeIgniter Framework), Database, API
  • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมที่พัฒนาได้
  • ส่ง Resume และตัวอย่างผลงาน มาที่ Kochaporns@arip.co.th 

**กรุณาแนบตัวอย่างผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณานัดสัมภาษณ์ด้วยคะ **