เชี่ยวชาญเรื่องในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Java Script, JQuery, My SQL ได้เป็นอย่างดี

PHP Developer

Job  description    :    พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML/CSS, JavaScript, PHP ใช้ Javascript, Bootstrap ในฝั่ง front-end และ ใช้

                                       Codeigniter ในฝั่ง back-end

Develop : Website, Web Application

Language : HTML, PHP, Javascript, CSS, JSON, jQuery,AJAX

Framework : Codeigniter, Bootstrap, etc.

Database: MySQL

Editor : Sublime, PhpStorm, etc.

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เชี่ยวชาญเรื่องในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Java Script, JQuery, My SQL ได้เป็นอย่างดี
  • ควรมีความรู้เรื่อง MVC และเคยใช้งาน PHP Framework มาบ้าง (Bootstrap, CodeIgniter, etc..)
  • เข้าใจ Object oriented analysis and design
  • มีประสบการณ์การทำงานในการออกแบบและพัฒนา Web Application
  • เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ควรรู้ : XML, Web Service, Social API, AJAX, CSS, JSON
  • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ,และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีตัวอย่าง Web Application ที่เคยทำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ส่ง Resume และตัวอย่างผลงาน มาที่ Kochaporns@arip.co.th