บมจ. เออาร์ไอพี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำโดยนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายธนิต แกล้วเดชศรี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ที่ 1 จากซ้าย) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 2 จากขวา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

///////////////////////////////////////

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

อีเมล์ sunic@arip.co.th

โทร. 0-2642-3400