บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุน เข้าร่วม Company Visit

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 – บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุน เข้าร่วม Company Visit พบป่ะผู้บริหาร นำโดย คุณบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจ พร้อมรับฟัง-แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ทาง บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (arip) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจบริษัทฯ arip และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้