คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนา “แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนา “แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)