คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนา “แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนา “แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *