นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021

นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการโหวตจากผู้บริโภค รวม 40 รางวัล ใน 12 ประเภทสินค้าและบริการ

 

งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021   ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในงาน ในรูปแบบ Virtual Event พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจาก 40 องค์กรที่ได้รับรางวัล ร่วมงานอย่างสมเกียรติ

ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี กล่าวว่า “การที่องค์กรจะอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น คนส่วนใหญ่มองว่า เป็นเรื่องของการตลาด แต่หัวใจสำคัญของสินค้าหรือบริการที่ดี ผู้บริโภคซื้อซ้ำบ่อยๆ กลายเป็นกิจวัตรนั้น มาจากคำว่า ‘นวัตกรรม’ เพียงแต่การมองนั้น มุมมองของแต่ละคนมองอย่างไร เพราะในความเป็นจริง ทุกธุรกิจสามารถคิด Disruptive Innovation ได้ อย่างที่องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าทุกสินค้าหรือบริการผ่านกระบวนการคิด สังเคราะห์และผลิตออกมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค และผู้บริโภคก็มั่นใจว่า มีคุณค่าจากนวัตกรรม

“งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 หรือ BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 เป็นงานหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคการศึกษา ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสังคมไทย ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด ผ่านการคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีแนวคิดใหม่ ๆ และช่วยสร้างความตื่นตัวให้แก่คนไทยทุกคนต่อไป”

 

คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 หรือ BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 ดำเนินการโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจและคัดเลือกแบรนด์สินค้าและบริการใน 12 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม นำมาวิจัย วิเคราะห์ และเข้าสู่ขั้นตอนการโหวตจากผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5,000 ราย เพื่อมอบรางวัลให้แก่สุดยอดสินค้าแห่งปี และอย่างที่ทราบว่า จากนี้เป็นโจทย์หินสำหรับทุกองค์กร จากวิกฤต COVID-19 ซึ่งเส้นทางธุรกิจแต่ละแห่งได้พิสูจน์ความสามารถการแข่งขัน ควรค่ากับรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 ทั้ง 40 องค์กรที่ชนะเลิศในสาขาต่างๆ ในปีนี้”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โลกหลังยุควิกฤติโควิด จะทำให้เราได้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อองค์กร ไม่ว่าในสายงานใดก็ตาม การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม เป็นกระบวนการที่เราต้องให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่ CMMUให้ความสำคัญมาตลอด 25 ปี  ดิฉันเชื่อมั่นว่า การมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION 2021 จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ผลิตในภาคธุรกิจต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาด้านนวัตกรรม เพื่อมุ่งไปสู่ประโยชน์ของทุกคนในสังคม และเป็นเรื่องน่ายินดี ที่เราเห็นความร่วมมือ จากพันธมิตรในทุกภาคส่วน ในงานมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION 2021 นี้”

รางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 แบ่งหมวดประเภทของสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 12 ประเภท ประกอบด้วย 1. สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม 2. แฟชั่นและเครื่องประดับ 3.สินค้าอุปโภค 4. สินค้าบริโภค 5. ยานยนต์ 6. การบริการ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศ 8. สินค้าไลฟ์สไตล์ 9. อสังหาริมทรัพย์ 10. การเงิน-การลงทุน 11. ประกันชีวิตและประกันภัย และ 12. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายชื่อ 40 องค์กรที่เข้ารับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021 ประกอบด้วย

1 รางวัลประเภทบริการทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์ บัตรติดล้อ

บมจ.เงินติดล้อ

21 รางวัลประเภทอุปโภค กลุ่มอุปกรณ์แม่และเด็ก

ผลิตภัณฑ์ เป้อุ้มเด็ก i-angel

บริษัท จิณณ์ แอนด์ แฟมิลี่ จำกัด

2 รางวัลประเภทการเงินและการลงทุน
กลุ่มแอปพลิเคชันทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ LINE BK

บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด

22 รางวัลประเภทไลฟ์สไตล์ กลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นอัจฉริยะ

ผลิตภัณฑ์ Roborock S7 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นอัจฉริยะ
แบรนด์โรโบร็อค

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด

3 รางวัลประเภทบริการกลุ่มบริการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ บริการขนส่ง Best Express

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

23 รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้เย็น

ผลิตภัณฑ์ ตู้เย็น Haier

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

4 รางวัลประเภทบริการ กลุ่มบริการทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ Samitivej Virtual Hospital

โรงพยาบาลสมิติเวช

24 รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า

ผลิตภัณฑ์ เครื่องซักผ้า Haier

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

5 รางวัลประเภทกลุ่มสถานีบริการน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์ สถานีบริการน้ำมัน PT

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

25 รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ Carrier Color Smart

บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

6 รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย

กลุ่มการบริการ Aplication

ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน MTL Click

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

26 รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ (ทีวี)ผลิตภัณฑ์ LG OLED TV

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7 รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย

กลุ่มประกันสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ โครงการเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

27 รางวัลประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

กลุ่มเครื่องฟอกอากาศ

ผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศ ชาร์ป

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

8 รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย

กลุ่มประกันชีวิตควบการลงทุน

ผลิตภัณฑ์ เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

เอไอเอ ประเทศไทย

28 รางวัลประเภทแฟชั่นและเครื่องประดับ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภททองคำ

ผลิตภัณฑ์ ทองคำ

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด

9 รางวัลประเภทประกันชีวิตและประกันภัย

กลุ่มประกันภัยทรัพย์สิน

ผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน Drone Inspection Service with Thermoscan

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

29 รางวัลประเภทไลฟ์สไตล์ กลุ่มที่นอนและเครื่องนอน

ผลิตภัณฑ์ ที่นอน LINCON รุ่น UNICORN

บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด

10 รางวัลประเภทกลุ่มประกันออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ FWD Easy E-CANCER

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

30 รางวัลประเภทไลฟ์สไตล์ กลุ่มแผ่นลามิเนตต้านเชื้อไวรัส

ผลิตภัณฑ์ แผ่นลามิเนตต้านเชื้อไวรัส

บริษัท กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

11 รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปโภคยอดเยี่ยมแห่งปีผลิตภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ COWAY NEO PLUS

บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

31 รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล Enterprise HDD

ผลิตภัณฑ์ Seagate Exos

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

12 รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มฟิล์มกรองแสงรถยนต์ผลิตภัณฑ์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ลามิน่า ดิจิทัล
เซราแมทริกซ์

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

32 รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก

โน้ตบุ๊ก PREDATOR

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

13 รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์ MICHELIN PRIMACY 4

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

33 รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ์ การบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5G

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

14 รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มรถยนต์ปิคอัพ

ผลิตภัณฑ์ New Nissan NAVARA

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

34 รางวัลประเภทเทคโนโลยี

กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม LUCKY POLE

บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE)

15 รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์ Nissan ALMERA

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

35 รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับพรีเมี่ยม

ผลิตภัณฑ์ HUAWEI Mate 40 Pro

บริษัท Huawei Consumer Business Group (Thailand)

 

16 รางวัลประเภทยานยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานทางเลือก “MG HS PHEV”

 

ผลิตภัณฑ์ MG HS PHEV

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

36 รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ The Best Budget Gaming Smartphone

ผลิตภัณฑ์ Infinix HOT 10S

อินฟินิกซ์ ไทยแลนด์

17 รางวัลประเภทสุขภาพและความงาม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ คิวมินซี (QminC)

บริษัท เทรา ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

37 รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลประเภท Internal SSD

ผลิตภัณฑ์ WD_BLACK™ SN850 NVMe™ SSD

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

18 รางวัลประเภทสุขภาพและความงาม กลุ่มเครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์ ด็อกเตอร์ เจล คอนเซนเทรต ไบรท์เทนนิ่ง
ดีลักซ์ ครีม

บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด ภายใต้ กลุ่มธุรกิจออกานิกส์ กรุ๊ป

38 รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลประเภท External SSD

ผลิตภัณฑ์ WD My PassportTM SSD

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

 

19 รางวัลประเภทอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มคอนโดมิเนียม

ผลิตภัณฑ์ คอนโดมิเนียม แบรนด์ ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge)

บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

39 รางวัลประเภทเทคโนโลยี กลุ่มผลิตภัณฑ์จัดเก็บประเภท Flash Memory

ผลิตภัณฑ์ SanDisk ® iXpand ® Flash Drive Luxe

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล

20 รางวัลประเภทอุปโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์สี

ผลิตภัณฑ์ สีเบเยอร์ คูล

กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์

40 รางวัลประเภทเทคโนโลยี

กลุ่มเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ MINE SMART FERRY

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)