บมจ. เออาร์ไอพี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำโดยนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายธนิต แกล้วเดชศรี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ที่ 1 จากซ้าย) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 2 ทุน เป็นเงินจำนวนรวม 298,000 บาท
เพื่อนำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 2 จากขวา) และ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ (ที่ 1 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

///////////////////////////////////////

 

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

อีเมล์ sunic@arip.co.th โทร. 0-2642-3400