บมจ. เออาร์ไอพี สนับสนุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำโดยนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 2 จากซ้าย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณสุนีย์ จุลอารีสุข อีเมล์ sunic@arip.co.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2642-3400 ต่อ 2400, 083-438-4555