พิธีเปิดงาน “คอมมาร์ต เวิร์ก 2016″

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “คอมมาร์ต เวิร์ก ๒๐๑๖” อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยมีนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเทคโนโลยีที่นำมาแสดงภายในงาน

 

///////////////////////////////////////

 

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งาน COMMART WORK 2016 บมจ. เออาร์ไอพี

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข (สุ่น) โทร.0-2642-3400 ต่อ 2500 มือถือ 083-438-4555  อีเมล์ sunic@arip.co.th

คุณจิตตินันท์ แช่มช้อย (ปุ๊ย) ฝ่ายประสานงาน โทร.0-2642-3400 ต่อ 2800 มือถือ 092-262-6505 อีเมล์ chittinunc@arip.co.th