มอบทุนการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร และคุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน ) มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 150,000 บาท  เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา และกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี และผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้รับมอบ    ณ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย