เปิดงานสุนทรียะแห่งธรรมชาติ ครั้งที่ 4

เมื่อเร็วๆ นี้  นายอุดม  อิงค์ธเนศ (คนกลาง)  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการงานศิลปะภาพเขียนพู่กันจีนเหนือจริง สุนทรียะแห่งธรรมชาติ ครั้งที่ 4 : The Poetry of the Nature No. 4 โดยมีนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ (ที่2 จากซ้าย) ประธานการจัดงาน และประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย ให้การต้อนรับ ณ Fashion Hall ชั้น 1 ดิ เอ็มโพเรี่ยม     ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์  (สุขุมวิท)

สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนิทรรศการงานศิลปะภาพเขียนพู่กันจีนเหนือจริงสีปิน – สุนทรียะแห่งธรรมชาติ : The Poetry of the Nature ในครั้งนี้ จะมอบให้กับมูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อเยาวชนและสังคมต่อไป