เปิดงานสุนทรียะแห่งธรรมชาติ ครั้งที่ 3 : The Poetry of the Nature No.3

เมื่อเร็วๆ นี้  นายอุดม  อิงค์ธเนศ (ที่ 3 จากขวา) และดร.ประสิทธิ์  กาญจนศักดิ์ชัย (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการงานศิลปะภาพเขียนพู่กันจีนเหนือจริง สุนทรียะแห่งธรรมชาติ ครั้งที่ 3 : The Poetry of the Nature No. 3 โดยมีนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานการจัดงาน และประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย ให้การต้อนรับ ณ  Fashion Hall  ชั้น 1 ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์  (สุขุมวิท)

สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานนิทรรศการงานศิลปะภาพเขียนพู่กันจีนเหนือจริงสีปิน – สุนทรียะแห่งธรรมชาติ : The Poetry of the Nature ในครั้งนี้ จะมอบให้กับมูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อเยาวชนและสังคม