เออาร์ไอพีร่วมแสดงความยินดีกับ SME D Bank ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 22

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผู้บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ, คุณบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณธนิต แกล้วเดชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร ก้าวสู่ปีที่ 22 โดยร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างอาคาร “ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสมองและไขสันหลัง” และสนับสนุนความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยมี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เป็นประธานในพิธีร่วมรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower