เออาร์ไอพี ร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยฯ โดยมีนายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย)  นายธนิต แกล้วเดชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายวิทยา กิจชาญไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BUSINESS+ (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท เออาร์ไอพี จำกัดเป็นตัวแทนมอบให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 2 จากขวา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 1 จากขวา) ร่วมรับมอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆ นี้