25 สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย คว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ม.หอการค้าไทย และ นิตยสาร Business+ ร่วมจัดงานมอบรางวัลแห่งปี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี (ARiP) จัดงานยิ่งใหญ่
มอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2018 เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาธิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการปรับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้รางวัลดังกล่าว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยต่อไป

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี เปิดเผยว่า การมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2018” ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และกระบวนการทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ดังนั้น องค์กรที่สามารถประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมนี้ได้ จึงเป็นสุดยอดองค์กรอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ รางวัลจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ด้วยการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการดำเนินธุรกิจและมีความเป็นสุดยอดในด้านคุณภาพขององค์กร รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 นับเป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่นิตยสาร Business+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดขึ้น เพื่อหวังให้รางวัลนี้เป็นหนึ่งในมาตรฐานความสำเร็จสูงสุดขององค์กรธุรกิจไทยที่ผ่านมาตรวัด ทั้งผลสัมฤทธิ์เชิงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตลอดจนถึงพร้อมในเชิงคุณภาพอย่างเต็มภาคภูมิ
“ผลสำเร็จของบริษัทที่ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจ Thailand Top Company Awards 2018 ในโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ จะเป็นดังแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม อันส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเพิ่มมากขึ้น” นายมนู กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร Business+ ในเครือ บมจ. เออาร์ไอพี ซึ่งมีหลักคิดเดียวกันในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย
ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ทำการจัดอันดับ เฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย
ที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการวัดในเชิงคุณภาพ ด้วยดัชนีที่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล

รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 25 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวน 13 รางวัล ได้แก่
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. โรงพยาบาลพระรามเก้า
8. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ปอร์เช่ ประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่คัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้อ่าน และผ่านการหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 12 รางวัล ดังนี้
– BEST BUSINESS ALLIANCE OF THE YEAR AWARD ได้แก่ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการให้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี
– CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินงานตามแผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างชัดเจน
– CREATIVE INNOVATION TECHNOLOGY AWARD ได้แก่ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์งานทางธุรกิจยอดเยี่ยม
– CUSTOMER FOCUS AWARD ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญสูงสุดต่อองค์กร
– DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รางวัลสำหรับองค์กรที่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลดีเด่นแห่งปี
– FAST- GROWING COMPANY AWARD ได้แก่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
– MOST TRUSTED BRAND AWARD ได้แก่ บริษัท โภคาส เวิล์ด (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีตราสินค้าที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค
– RISING STAR OF THE YEAR AWARD ได้แก่ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมาไม่นาน แต่มียอดขายและกำไรเติบโตอย่างโดดเด่นแห่งปี
– TOP BUSINESS STRATEGY AWARD ได้แก่ ธนาคารออมสิน
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
– TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รางวัลสำหรับองคก์รธุรกิจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงยอดขาย และโครงสร้างของธุรกิจ
อย่างมีนัยสำคัญ
– TOP IT SOLUTION SERVICES PROVIDER OF THE YEAR AWARD ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
รางวัลสำหรับสุดยอดองค์กรที่ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นแห่งปี
จนเป็นที่ยอมรับ
– TOP MANAGEMENT AWARD ได้แก่ เดลล์ อีเอ็มซี
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานในการบริหารงานที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการสร้าง
ผลประกอบการที่โดดเด่น

เกี่ยวกับรางวัล Thailand Top Company Awards การคัดสรรสุดยอดบริษัทนั้น เริ่มจากการตัดสินจากฐานข้อมูลบริษัท
จดทะเบียนในประเทศไทย ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะทำงานงานของ Business+ และบมจ. บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด ประมวลผลและคัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสูดในแต่ละกลุ่ม ตรวจสอบเกณฑ์เชิงคุณภาพโดยคณะกรรมการจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เว็บไซต์ของงาน www.ThailandTopCompany.com

# # #

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด
โทร.0-2439-4600 ต่อ 8203 มือถือ 08-1668-9239 อีเมล์ paricharts@corepeak.com

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข (สุ่น) ฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน บมจ. เออาร์ไอพี
โทร.0-2642-3400 ต่อ 2500 มือถือ 083-438-4555 Email: sunic@arip.co.th