ARIP มอบหนังสือ “รู้รอด ปลอดภัย เมื่อใช้ Facebook & Twitter”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปฐม อินทโรดม กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ซ้ายมือ) มอบหนังสือ “รู้รอด ปลอดภัย เมื่อใช้ Facebook & Twitter” ให้กับ ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขวามือ) เพื่อจัดส่งให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศ

หนังสือ “รู้รอด ปลอดภัย เมื่อใช้ Facebook & Twitter” เป็นหนังสือในโครงการ “หนังสือนี้เพื่อน้อง” ที่  eENTERPRISE  นิตยสารในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มความคิดขึ้น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศ จำนวน  5,458  เล่ม โดยหนังสือเล่มนี้ ยกประเด็น  Facebook & Twitter ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้กันมาก มาให้ความรู้