ARiP ร่วมกับ SET, mai และ maiA จัดงาน Executive forum “BUSINESS TRANSFORMATION 2019”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ในฐานะสื่อและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลครบวงจร ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดงาน Executive forum “BUSINESS TRANSFORMATION 2019” ขึ้น ณ ห้องรอยัล มณียา A โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการและผู้บริหาร ให้ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ผ่านการเสวนา ฟังวิธีคิด ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจ โดยเชิญกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์ม มาร่วมขึ้นเวทีคับคั่ง พร้อมทั้งการแนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือสำคัญ รวมถึงบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือนที่ปรึกษาทางธุรกิจขององค์กรดิจิทัล โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในยุคดิสรัปชั่น

งาน Executive forum “BUSINESS TRANSFORMATION 2019” จัดโดย BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สนับสนุนโดย บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พันธวณิช จำกัด, บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด, UiPath Thailand, WOLF โดย เทคคอนส์บิสและบริษัท เอสเอพี ซิสเต็มส์ แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ โปรดักส์ อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 บุคคลในภาพ

นายบุญเลิศ นราไท

Digital Solution Director บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย)


นายศานิต  เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ประธานแผนกผลิตภัณฑ์และบริการและผู้อำนวยการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย)

นายฐิติพงศ์ สมัครพงศ์
ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และคณะทำงานยุทธศาสตร์ประจำตัวผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ที่ 2 จากซ้าย)

นายเฟลิกซ์ ตัน

Co-Head เดอะ ฟินแล็บ (ที่ 4 จากซ้าย)

 

///////////////////////////////////////

 


สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ. เออาร์ไอพี

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข โทร.0-2642-3400 ต่อ 3700 , 083-438-4555  อีเมล์ sunic@arip.co.th