ARIP ได้ฤกษ์เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

ARIP ได้ฤกษ์เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ชูกระแสตอบรับงานคอมมาร์ต สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน พร้อมขยายงานต่อเนื่องทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ดิจิตอล การจัดงานสัมมนา และงานแสดงสินค้าให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และเสริมธุรกิจให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

นายมินทร์ อิงคธเนศ ประธานบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) หรือ ARIP ผู้ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสื่อด้านธุรกิจ การบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้จัดงานแสดงสินค้าไอทีคอมมาร์ต เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 138,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 34,600,000 บาท ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO ให้กับประชาชน ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในเดือนธันวาคม 2553 นี้

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อสร้างความหลากหลายและครบวงจรให้กับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างครบวงจร โดยเฉพาะธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งธุรกิจมีการเติบโตต่อเนื่อง จะเห็นได้จากงานจัดแสดงสินค้าไอที หรือ คอมมาร์ต ที่มีผู้เข้าชมงานให้การตอบรับเป็นอย่างดีและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี รวมไปถึงการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ของบริษัทให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้บริษัทมีสื่อในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร มีส่วนช่วยเสริมให้ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า หรืองานสัมมนาต่างๆ ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งและตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนได้อย่างทันท่วงที

นายปฐม อินทโรดม ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) หรือ ARIP กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทในงวดครึ่งปี 2553 มีรายได้ 143.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 84.87 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 25.46 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิทั้งปีของปี 2552 ที่มีกำไรสุทธิ 14.67 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและตอบสนองความต้องการของผู้อ่านมากขึ้น รวมทั้งผลมาจากการจัดงาน Commart X’Gen Thailand ซึ่งเปลี่ยนกลับมาจัดในไตรมาสที่ 2 แทนการจัดในไตรมาสที่ 3 ในปี 2552

สำหรับสัดส่วนรายได้ของบริษัท มีรายได้หลักมาจากการจัดงานนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนาต่างๆ คิดเป็นประมาณ 70% ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาเป็นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ประมาณ 28% ที่เหลือเป็นรายได้จากสื่อดิจิตอลและอื่นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทยังจะคงสัดส่วนรายได้หลักมาจากการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เนื่องจากงานคอมมาร์ตของบริษัทได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด และที่สำคัญมีผู้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เออาร์ไอพี เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีอัตราการเติบโต แม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อาจจะมีรายได้ลดลงซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่มีการชะลอตัว ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้น จะเห็นได้จากงานแสดงสินค้าไอที หรือ คอมมาร์ต ที่จัดขึ้นโดย เออาร์ไอพี ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งการปรับกลยุทธ์ในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เริ่มเห็นผลไปในทิศทางที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งตอกย้ำภาพรวมของบริษัทว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงจะต้องมีการขยายฐานทุนเพื่อใช้สนับสนุนในธุรกิจของบริษัทต่อไป

สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai บริษัทฯ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายได้ในเดือนธันวาคมนี้