BUSINESS+ ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย ชูนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” เพื่อเป็นการยกย่ององค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดประจำปี 2562 ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ด้วยแนวคิด “Innovation challenges the business world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ” ซึ่งในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 26 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 11 ประเภท และรางวัลความเป็นเลิศ 15 ประเภท
ทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถือ
เป็นองค์กรต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ. เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา คือรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดองค์กรในประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมใน
แต่ละด้าน คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในระดับประเทศ ช่วยส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการบริหารจัดการที่
โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นองค์กรต้นแบบแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย

งานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ในปีนี้ จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของนิตยสาร Business+ ภายใต้แนวคิด “Innovation challenges the business world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ” ความสำเร็จขององค์กรในยุคแห่งนวัตกรรม คัดสรรที่สุดขององค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น  ธนาคาร ประกันภัย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผลิต ยานยนต์ อาหาร ฯลฯ ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น 26 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรม 11 รางวัล และรางวัลตามความเป็นเลิศ 15 รางวัล”

ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับนิตยสาร BUSINESS+ ในการส่งเสริมองค์กรธุรกิจไทย โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานจากองค์กรทั่วประเทศ
ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นความภาคภูมิใจรวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ที่สามารถผ่านการวัดผลทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรม อีกทั้งยังจะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทยในยุคที่ต้องเผชิญกับการปรับตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโต ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็วดังเช่นปัจจุบัน ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และเป็นกำลังใจให้รักษาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ต่อไป”

ทั้งนี้ รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019”  ได้แก่

รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 11 รางวัล ดังนี้

 1. อุตสาหกรรมการเงิน                                                                     บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากัด
 2. อุตสาหกรรมการผลิต                                                                   บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
 3. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)
 4. อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ                                                         บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
 5. อุตสาหกรรมประกันภัย                                                                บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 6. อุตสาหกรรมพลังงาน                                                                   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 7. อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และการจัดจำหน่าย   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 8. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง                                                            บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 9. อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาติ                    บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 10. อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์                                                     บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
 11. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม                                              บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

 รางวัลตามความเป็นเลิศ จำนวน 15 รางวัล ดังนี้

 1. BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD                  ธนาคารออมสิน
 2. BEST DIGITAL TRANSFORMATION PROVIDER                  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 3. BEST eSERVICE PROVIDER AWARD                                        บริษัท พันธวณิช จำกัด
 4. BEST ICT SERVICE PROVIDER AWARD                                  บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 5. BEST NETWORK PROVIDER AWARD                                      บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ทรูมูฟ เอช)
 6. CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD                                ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 7. CSR OF THE YEAR AWARD                                                           บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
 8. CUSTOMER FOCUS AWARD                                                         ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 9. DIGITAL BANKING SERVICES OF THE YEAR AWARD     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 10. DIGITAL INITIATIVE COMPANY AWARD                              บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 11. FAST-GROWING COMPANY AWARD                                       บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
 12. MOST TRUSTED BRAND AWARD                                              บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด  
 13. TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD                                    บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 14. TOP MANAGEMENT AWARD                                                       บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 15. TOP BUSINESS STRATEGY AWARD                                         บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

*******************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ. เออาร์ไอพี

คุณสุนีย์ จุลอารีสุข (สุ่น) โทร.0-2642-3400 ต่อ 3700 , 090-292-8945  อีเมล์ sunic@arip.co.th

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) โทร.0-2439-4600 ต่อ 8304, 081-668-9239 อีเมล์ paricharts@corepeak.com