7.รายชื่อหน่วยงานองค์กรที่ได้รับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021