Thailand Top Company Awards 2013 สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP)  จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2013 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลก โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (ที่ 7 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล  โดย  รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (ที่ 5 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายมนู เลียวไพโรจน์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และนายมินทร์ อิงค์ธเนศ (ที่ 1 จากขวา) ประธานบริหาร บริษัทเออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี     ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน