4.นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี