1.นิตยสาร Business+ และ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลแห่งปี (Thailand Top Company Awards 2021)